Velká změna: Spokojenost Čechů s členstvím v Evropské unii klesla na 46 procent, ukazuje průzkum

Spokojenost Čechů s členstvím České republiky v Evropské unii od listopadu loňského roku klesla o 10 procentních bodů na 46%.

Je to výsledek průzkumu agentury STEM, podle kterého je tento pokles způsoben obavami lidí z hospodářské a globální situace a velmi nejasnou představou o roli Evropy v pandemii.

Zdroj: aroundprague.cz

Zároveň se snížila identifikace s Evropou. V současné době se 69% Čechů cítí jako Evropané a před osmi měsíci bylo 75%.

Podle analytika STEM, důvěra v jiné mezinárodní instituce v posledních měsících mírně poklesla. Index finanční jistoty domácností také klesl.

Zdroj: news.bigmir.net

Nikola Hořejš uvedl, že v minulosti se česká důvěra v EU nejvíce snížila během krize eurozóny a hospodářského útlumu v zemi v letech 2009-2012.

Podle závěrů STEM, se pouze 36% respondentů domnívá, že Česká republika je schopna v EU ovlivnit a bránit tam své postavení.

Zdroj: vinegret. cz

Současně více než polovina lidí nesouhlasí s tím, aby EU měla více pravomocí ve výjimečných situacích, jako je pandemie koronaviru, aby mohla jednat nezávisle a nečekat na vnitrostátní rozhodnutí.

2/3 lidí jsou přesvědčeny, že ekonomika v ČR dokáže překonat hospodářský pokles pouze tehdy, až se obnoví ekonomický růst hlavních zemí unie.

Zdroj: volyn24.сom

Podle některých českých občanů, by EU měla zaručit půjčky jednotlivým členským státům na překonání důsledků epidemie koronaviru.

73% lidí se domnívá, že peníze z rozpočtu Unie by měly směřovat hlavně do zemí EU, které jsou koronavirem nejvíce postiženy.

Zdroj: ruslovo.cz

V období od 22. května do 1. června provedl STEM rozhovory s tisíci lidí o jejich názorech na EU a hospodářské oživení zemí Unie.

Share