„Úsilí lékařů bylo marné, srdce se mu zastavilo“: Ale najednou bylo ticho přerušeno výkřikem zdravotní sestry

Mladý muž pocítil ostrou bolest v hrudi, když byl v parku. Oči mu potemněly a každý nádech i výdech byl bolestivý. Muž už neslyšel výkřiky lidí a zvuk sirény vozidla záchranné služby.

Světlo. Odkud? Tak měkké a teplé. Kde jsem? Necítím bolest.

Muž sotva otevřel oči a uviděl hustou mlhu, ze které vyšel pes. Byl to jeho ovčák jménem Gray.

„Ahoj, můj páníček!“

„Jak jsi mě našel a jak se mnou můžeš mluvit? Je to sen?“

Zdroj: goodfon.ru

„Tady si každý rozumí a není to sen. Nyní se rozloučíš s životem, a já jsem zemřel už dávno. Ještě tam na silnici, kde jsi mě vyhodil z auta.“

Muž se pokoušel na tuto událost zapomenout. Ale nemohl.

„Ani jsi nezapomněl. Také si pamatuji, jak jsi mě, starého, hodil do zavazadlového prostoru a vyvezl za město. Jak jsi mě nechal na silnici a odjel bez ohlédnutí. Já sám jsem nechtěl být starý. Je to příroda, ale nepřijal jsi mě jako slabého a starého a rozhodl ses mě vyhodit ze svého života.“

Pes si těžce povzdechl a lehl si.

„Myslel jsem, že tě někdo adoptuje!“

Zdroj: pinterest.com

„Nelži si, páníčku! Chápal jsi, že jsi mě nechal zemřít. Doufal jsem, že vrátíš se za mnou. Věřil jsem tobě a miloval tebe tak, jak mohou milovat jen psi! A byl jsem velmi znepokojený, jak jsi tam sám, beze mě! Den co den jsem běhal po silnici hladový a opuštěný. Můj poslední dech zaslechla jen studená louže…“

„Odpusť mi, Grayi! Nechtěl jsem tě ublížit!“

Starý pes přistoupil k muži.

„Odpustil jsem ti svou smrt už dávno. I stále tě miluji. Je příliš brzy na to, abys umřel. Plač! Tvoje slzy jsou tvoje vykoupení. Zatím na shledanou!“

Lékaři bojovali o život mladého muže několik hodin. Ale veškeré úsilí bylo marné, srdce se mu zastavilo.

Ale najednou sestra uviděla na tváři muže slzu.

Zdroj: presentnews.biz.ua

„Adrenalin v srdci. Defibrilátor“

Lékaři mu zachránili život. O měsíc později se muž vrátil do normálního života. Jednou šel z práce domů a narazil na malé špinavé štěně.

„Ahoj, maličko!“

Oči psa byly tak sladké a laskavé, že ho muž vzal s sebou domů.

Starý pes, obklopený bílou mlhou, si unaveně povzdechl a položil hlavu na tlapy. Zachránil Člověka v člověkovi!

Velmi poučný příběh, že?

Zdroj: osoblyva.com

Share