Mladší Češi chtějí trávit méně času v práci

Nejdůležitějším aspektem při výběru zaměstnání pro mladé Čechy je rovnováha mezi profesním a osobním životem. Novým trendem jsou flexibilní pracovní doba a práce z domova.

Zdroj: Hydromedbali.com

Svědčí o tom i výsledky průzkumu provedeného společností myTimi mezi studenty a absolventy českých vysokých a středních škol. Respondenti odpověděli na otázku, které aspekty budoucího zaměstnání jsou pro ně nejdůležitější. Nejčastější odpovědí byla rovnováha mezi pracovním a soukromým životem – za to hlasovaly dvě třetiny (66 %) mladých lidí.

Popularita této odpovědi potvrzuje, že mladí lidé chtějí trávit v práci méně času než rodiče. Ve srovnání s předchozími generacemi jsou ochotnější trávit volný čas s rodinou, přáteli a cestováním.

Zdroj: Medium.com

„Bylo potvrzeno, že mladí lidé se chtějí zbavit pevné pracovní doby, naplánovat si svůj vlastní čas a mít dostatek prostoru pro svůj osobní život. Se současnou stále relativně nízkou mírou nezaměstnanosti si mohou tyto požadavky skutečně dovolit,“ uvedl Jan Skovajsa z myTimi.

Více než 60 % respondentů má zájem organizovat firemní školení zaměřené na rozvoj nejen odborných dovedností, ale i osobnosti. Dalšími důležitými aspekty jsou přátelská atmosféra na pracovišti, stejně jako stabilita a schopnost uplatnit své nápady v praxi.

Zdroj: Work.ua

Zároveň třetina účastníků průzkumu uvedla, že pokud považují své aktivity za významné, pak jim nevadí pracovat přesčas. Obecně jsou mladí lidé na své budoucí povolání náročnější, otevřenější změnám a více ochotni podstupovat rizika. V důsledku toho mění zaměstnání častěji a považují tři roky za optimální čas strávený u jednoho zaměstnavatele.

Zdroj: Virgin.com

Práce z domova je také novým trendem. Pro polovinu mladých lidí je ideální volbou domácí kancelář. Asi třetina respondentů dává přednost práci v kanceláři, zatímco 20 % dává přednost práci mimo kancelář.

 

Share