„Koronavirová krize urychlila rozvoj telemedicíny“: pro koho je vhodné použití telemedicíny

Rozvoj telemedicíny urychlila koronavirová krize, k revoluci však nedojde. Praktičtí lékaři zrazují od využívání speciálních platforem, vystačí si prý s programem typu Skype. Vykazování telemedicíny pro pojišťovny bude mít přísné podmínky a specializované programy na úhradu nedosáhnou.

Zdroj: holanews.com

Místo cesty k doktorovi jen otevřít notebook a nechat se vyšetřit online. Rozvoj medicíny na dálku byl jedním z pozitivních vedlejších efektů koronavirové krize. Bude však mít své limity. Podle Sdružení praktických lékařů totiž nejde prezenční péči o pacienty nahradit a proti speciálním projektům, které lékaře a pacienty spojují, se spolek vymezuje.

Zdroj: holanews.com

„Elektronická komunikace s pacientem je pro většinu praktických lékařů již mnoho let běžnou součástí naší práce a stačí nám k ní pouze zabezpečený komunikační kanál,“ řekl místopředseda Sdružení praktických lékařů České republiky Jiří Zdražil.

Změna v léčení na dálku však přeci jen přišla. Lékaři si nově mohou od 1. července vykazovat novou položku pod názvem „Telemedicína – videokonzultace vzdáleným přístupem“. Od pojišťovny za to dostanou v průměru asi 300 korun a iniciovat ji může jak pacient, tak doktor.

Zdroj: intalent.pro

Úhrada konzultace na dálku však má svá pravidla. „Z indikačních omezení je asi nejdůležitější, že se může konzultace na dálku použít jen u pacienta, který je již lékařem léčen a byl již dříve fyzicky vyšetřen, a to maximálně jedenkrát za den a dvakrát do měsíce,“ popsal prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven ČR Ladislav Friedrich.

Zdroj: intalent.pro

Samotní lékaři pak budou muset pojišťovně předložit důkaz ošetření, aby nedocházelo ke špatnému vykazování péče. „Lékař musí být fyzicky přítomen v ordinaci při provádění výkonu, ve zdravotnické dokumentaci má být k dispozici čestné prohlášení pacienta nebo jeho zákonného zástupce o vlastnictví technického vybavení pro vedení videohovoru, včetně podepsaného informovaného souhlasu s možností distančního kontaktu pacienta s lékařem,“ popsala mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny Elenka Mazurová.

Zdroj: ntinews.ru

Kromě důvodu využití telemedicíny musí lékař v zápise v dokumentaci uvést, jaký byl obsah a výsledek takové prohlídky. Dále musí lékař doložit nějakou obrazovou dokumentaci. „Minimálním předpokladem naplnění tohoto požadavku je archivace snímku obrazovky probíhající videokonzultace zachycující datum a čas pořízení snímku s identifikací uživatelského účtu obou volajících stran,“ popsala Mazurová.

Zdroj: banki.ru

Ačkoliv koncept telemedicíny není nic nového, o její rozšíření se postarala epidemie koronaviru. V době omezení volného pohybu osob totiž řada pojišťoven umožnila lékařům, aby konzultace na dálku vykazovali jako běžné ošetření.

Share