Emocionální reakce koček na skutečnost, že jejích majitelka pohladila sousedovu kočku

Kočky jako individuální tvorové jsou také strašní egoisté a žárlí. Vyberou si nás, abychom jim sloužili, že? A pak očekávají, že je budete respektovat, a to zejména proto, že člověk pak nesmí přijít do styku s jinými kočkami. A když bude toto pravidlo porušeno, budou problémy!

Zdroj: Youtube.com

Typická reakce dospělé kočky na malé koťátko! Neodpustitelná arogance!

Zdroj: Lemurov.net

Kočky obecně rádi projevují urážku. Toto je prvek školení vaší osoby.

Nejhorší ze všeho je, když je zranění skutečné! Protože hloupá osoba pohladila jinou kočku!

Zdroj: Pikabu.ru

Tady je video. Žena bez jakéhokoli postranního motivu pohladí sousedovu kočku, ale jakmile bude doma, uvědomí si svou chybu. Opakovaně se snaží omluvit, ale šedá a zrzavá kočka ukazují podvodníkovi selektivní kočičí trest.

Zdroj: Pikabu.ru

Zdroj: Pikabu.ru

Zdroj: Pikabu.ru

 

Share