Logický test: která ze dvou rodin na obrázku je chudá

Logika je zásadní dovednost, pomáhá nám udržovat pořádek v chaosu a zachránit spoustu nervových buněk.

Ale jak nutit logiku pořád fungovat? Hádat hádanky!

Nabízíme pro vás hádanku, která ukáže, jak jste schopni udělat správný závěr pomoci své logiky a pozornosti.

Test

Podívejte se pozorně na obrázek: která rodina je chudší?

Zdroj: poshepky.com

Analyzujte situaci, každý detail.

Dobře jste si promysleli?

Pozorně jste se podívali?

Správná odpověď

Chudší je ta rodina, která jí fast food. Můžete si myslet, že rodina, která jí pizzu, je bohatší, protože má více jídla. Ale je to chyba, protože fast food je mnohem levnější než zdravé jídlo.

Zdroj: poshepky.com

Lidé vpravo jsou bohatí nejen materiálně. Jsou vybíraví jedlíci a podle své snídaně se nepřejídají a nesledují množství nezbytných způsobů pro zdravé a správné fungování těla. Potraviny, které jedí, jsou drahé.

Zdroj: poshepky.com

Vyřešili jste správně?

Gratulujeme, dneska jste si trochu procvičili svou logiku a stali se pozornějšími. Jste se dozvěděli, že chudé lidé se odlišuje od bohaté nejen množstvím potravin, ale jejích kvalitou.

Share